Produkt

Fastighetsregister

Flyttanmälning

Servicebok

Energiuppföljning

Arbetshantering

Tidsrapportering

Publikationer

Fakturering

Integrationer

Ronder

Fastighetshantering

Med AVUX® fastighetshantering skapar du nya, modifierar och arkiverar dina egna fastigheter du sköter. I fastighetslistan kan du enkelt se alla fastigheter och till exempel skötselområden.

I fastighetens basuppgifter kan du enkelt lägga till och ändra till exempel allmän information, adressinformation och fastighetsrollsinformation (underhållsman, städare, fastighetsskötare, underleverantörer).

Under fastigheten kan du även hantera objektets faktureringsuppgifter, byggnader och lokaler, lagra dokument och bilder, sätta upp förbrukningsmätare på fastighets- och lokalnivå.

Flyttanmälning

Med AVUX® flyttanmälning tar du emot flyttanmälningar genom AVUX egna formulär som du kan sätta på din egna hemsida. Formuläret är tänkt att kopplas till kundens hemsida, där den boende enkelt kan hitta och fylla formuläret. Du kan till exempel påverka formulärets innehåll med din egen bekräftelsetext och om du vill få förbrukningsvärden som den boende rapporterar in i samband med anmälan. När formuläret kvitteras i systemet är det bara att tilldela meddelandet till rätt lokal. Samtidigt kan man flytta ut gamla boende.

Servicebok

Med AVUX® servicebok ställer du in upprepande arbetsuppdrag och förebyggande underhållsuppgifter för dina fastigheter. Oavsett om det är månatlig gräsklippning eller årliga sprinkler- och brandinspektioner, schemalägg allt i förväg. Med serviceboken kan du skapa dina egna upprepande underhållsplaner för fastigheter, lokaler och utrustning. Om flera fastigheter har samma uppgifter kan du enkelt kopiera serviceboken för flera fastigheter och skapa serviceboksmallar.

Energiuppföljning

AVUX® energiuppföljning överser fastighetens och lokalernas värme-, el- och vattenförbrukning och minimerar eventuella kostnadsrelaterade problem. Grunden för energi monitorering är kontinuerlig och målinriktad förbrukningsuppföljning.

Med AVUX® förbrukningsövervaknings larmgränser, upptäcks förändringar i tid och det är möjligt att reagera på dem snabbt. Förbrukningsövervakningsinformation om energi- och vattenförbrukning är alltid uppdaterad och kan enkelt hittas på ett ställe.

Systemet informerar direkt den valda användaren omedelbart om den nya avläsningen avviker från det normala.

Funktionen fungerar bäst med applikationen för att ange avläsningarna och WEB-sidan för rapportering och modifiering.

Arbetshantering

Med AVUX® arbetshantering sköter du alla uppgifter gällande till underhållsavtalet under en modul. Alla felanmälningar samt serviceboks arbeten behandlas genom arbetshanterings modulen. Du kan enkelt redigera att-göra-listor och söka information, t.ex. per arbetare eller efter uppgift.

Du kan lägga till prioritetsgrader, produkter, bilder, filer och mycket mer till uppdrag. Du kan även kommunicera med kunden under denna funktion.

Tidsrapportering

Med AVUX® tidsrapportering överser du anställdas arbetstider, raster, jour och frånvaro. Med tidsrapporteringen kan du även se timmarna av ”produktivt arbete”. Arbetstidsrapporter kan schemaläggas direkt till löneadministrationen.

Publikationer

Med AVUX® publikationer kan du enkelt skicka rapporter till utvalda mottagare. Funktionen är tänkt att ta bort steget när någon vill ha en specifik rapport, till exempel en gång i månaden. Du definierar bara mottagarna, rapporten som ska skickas och frekvensen, systemet tar hand om resten.

Fakturering

Med AVUX® fakturering kan du enkelt skicka allt fakturerbart arbete som utförts till ett externt ekonomisystem. Systemet är integrerat med ekonomisystem som tar emot fakturan och skapar den till kunden. Sammanställda fakturor är möjliga att skickas från AVUX-systemet.

Integrationer

Med AVUX® integrationer ansluter du till exempel ett externt disponentsystem till AVUX-systemet. Funktionen hanterar import och export av arbeten på ett sådant sätt att företaget inte behöver kvittera arbete separat till många olika system utan allt sköts lätt från ett program.

Ronder

Med AVUX® ronder hanterar du många fastigheter med samma uppdragsorder. Syftet med funktionen är att underlätta utförandet av arbeten som sker i sekvens, till exempel snöplogning, sandning, flaggning och veckovisa sopkörningar.