Allt en fastighetsproffs behöver

AVUX® är det mest avancerade och utvecklade arbetsledningssystemet för fastighetsunderhåll på marknaden.

Våra kunder uppnår

årligen i genomsnitt cirka 15-20% ökning av effektivitet och lönsamhet efter implementering av våra system.

Referenser

+150 nöjda fastighetsbolag

Fastighetshantering

AVUX® fastighetshantering fungerar som ett fastighetsregister. Du håller all fastighetsinformation och dokument uppdaterad på ett ställe och är alltid lättillgänglig.

Uppdragshantering

Med AVUX® uppdragshantering styr och övervakar du alla jobb och följer medarbetarnas arbete i realtid fram till fakturering.

Formulär för felmeddelanden och flyttanmälning

Med AVUX® felanmälan kan kunder göra icke-brådskande serviceförfrågningar. Alla felanmälningar går direkt till updragslistan och kan om så önskas dirigeras direkt till fastighetens underhållsperson. Flyttanmälan kan användas för att hantera boendes av- och ankomstmeddelanden.

Servicebok

Med AVUX® servicebok ställer du in upprepande arbetsuppdrag och förebyggande underhållsuppgifter för dina fastigheter. Oavsett om det är månatlig gräsklippning eller årliga sprinkler- och brandinspektioner, schemalägg allt i förväg.

Förbrukningsövervakning

AVUX® förbrukningsövervakning överser fastighetens och lokalernas värme-, el- och vattenförbrukning och minimerar eventuella kostnadsrelaterade problem.

Arbetstidsövervakning

Med AVUX® arbetstidsövervakning överser du anställdas arbetstider, raster, jour och frånvaro. Med arbetstidsövervakning kan du även se timmarna av ”produktivt arbete”. Arbetstidsrapporter kan schemaläggas direkt till löneadministrationen.

Varför AVUX?

AVUX® är ett modernt och ständigt utvecklande arbetsledningssystem som kombinerar fastighetsunderhåll, arbetstidsövervakning, kommunikation och fakturering. Hela företaget använder samma verktyg och information mellan olika områden är lättillgänglig och alltid uppdaterat.

Mer än 20 års erfarenhet

AVUX® är ett modernt och ständigt utvecklande arbetsledningssystem som kombinerar fastighetsunderhåll, arbetstidsövervakning, kommunikation och fakturering. Hela företaget använder samma verktyg och information mellan olika områden är lättillgänglig och alltid uppdaterat.

En modern lösning

Det nya AVUX systemet har utvecklats med den senaste tekniken på marknaden, vilket garanterar en lång livscykel för produkten. Utvecklingsarbete görs hela tiden och vi introducerar nya funktioner ständigt.
Tekniken runt omkring oss utvecklas extremt snabbt och vi vill vara en pionjär inom vårt område.

Den mest utvecklade och den mest spridda

AVUX® är Finlands mest utvecklade och mest spridda arbetsledningssystem för fastighetsunderhållsarbete. Vi har mer än 20 000 dagliga användare och vi utvecklar sömlöst tjänsten tillsammans med våra kunder varje dag.

Kontinuerlig utveckling

AVUX® programmet utvecklas ständigt tillsammans med våra kunder. Grunden för den ständiga utvecklingen är kundfeedback och utvecklingsidéer. Tekniken utvecklas också snabbt inom vårt område och vi vill vara en pionjär.

Kunnig kundtjänst

Alla kontrakt inkluderar fullständig kundservicesupport och obegränsat antal gratis distansutbildningar.
AVUX® kundsupport är öppen på vardagar från 8:30 till 17:00 och vi kan nås via e-post: avuxhelpdesk@kuparisolutions.fi eller telefon.

Påbörja direkt

Vi erbjuder en nyckelfärdig tjänst. När du blir kund hos oss hjälper vi till med implementering, dataöverföring från det gamla systemet och vi ser till genom hela kundskapet att du har nödvändiga verktyg för en effektivare och mer organiserad vardag.