AVUX Ronder

AVUX® arbetsstyrningssystem gör det också lättare utföra ronder.

Med AVUX®-rondor kan du behandla flera objekt med samma arbetsorder. Syftet med denna funktion är att göra det enklare att utföra jobb i sekvens, t.ex. snöröjning, sandning, flaggning och veckovisa skräpplockningar.

Så här fungerar ronderna: 1. Skapa en ny rond att köra och välj repetition och uppgift. 2. Du kan förinställa vilka arbetare och material som ska faktureras. 3. Kör ronden och optimera din rutt enligt din kartposition. 4. Fakturera, rapportera och gör eventuella uppföljningar med hjälp av positionering.

Se även de andra funktionerna i AVUX: https://avux.fi/ominaisuudet/

AVUX® – allt en fastighetsproffs behöver.

#kuparisolutions#avux

Lisää blogikirjoituksia