AVUX RUNDOR

AVUX® systemet underlättar dig som gör rundor.

Med AVUX®-rundor hanterar du många objekt på samma gång. Syftet med funktionen är att underlätta utförandet av uppdrag som sker efter varandra, till exempel snöplogning, sandning, flaggning och t.ex. veckovisa soptömningar.

Så fungerar rundor:

  1. Skapa en ny runda som ska utföras och välj frekvens samt uppgift.
  2. Välj de objekt du vill utföra och ordningsföljden för utförandet. Du kan redan nu ställa in arbetare och faktureringsbara produkter.
  3. Utför rundan och optimera din rutt baserat på din aktuella plats.
  4. Fakturera, rapportera och utför eventuella uppföljningar med hjälp av AVUX® positionering.

Kolla även in andra funktioner på AVUX hemsida: https://avux.fi/sv/produkt/

AVUX® – allt en fastighetsproffs behöver.

Lisää blogikirjoituksia